KONTAKT: +381 69 423 2 081 |

Dr Dimitrijević | FIT TRUDNICA | NOVOSTI

DIJAGNOSTIKA I LEČENJE STRILITETA

Na vrlo kompleksnom polju procedure i dijagnostike otkrivanja i lečenja steriliteta svoju stručnost pruža Vam D Medica tim lekara priznat u svetu.

DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
STRILITETA

Na vrlo kompleksnom polju procedure i dijagnostike otkrivanja i lečenja steriliteta svoju stručnost pruža Vam D Medica tim lekara priznat u svetu.

U Srbiji, više od 400.000 parova bori se sa problemom steriliteta. Niste sami i niste jedini. D Medica tim posvećen je celopkupnom fenomenu otkrivanja uzroka i lečenju steriliteta (primarnog ili sekundarnog) ili infertiliteta, pristupajući pažljivo dijagnostici i kod muškaraca i kod žena kao i metodama potpomognute (asistirane) oplodnje.

360_F_434245922_CiHEtZEzCEQ1tPSTxjQoHmhEoY7JGpdJ-removebg-preview

DIJAGNOSTIKA STERILITETA

Ginekološka ordinacija D Medica timskim radom i izuzetnim iskustvom u oblasti steriliteta, kao i primenom  najsavremenijih metoda, obezbeđuje i pruža najkvalitetniji postupak i uslugu ispitivanja i lečenja sterilteta i neplodnosti.

ŠTA JE STERILITET A ŠTA INFERTILITET?

Sterilitet treba razlikovati od infertiliteta. Kada je u pitanju sterilitet, žena ne može da ostane trudna, a kada je o infertilitetu reč je o fenomenu gde žena ostaje u drugom stanju, ali ne može da iznese trudnoću do kraja.

Sterilitet (infertilitet) je medicinsko stanje jednog ili oba partnera zbog kojeg par koji želi potomstvo nije uspeo da prirodnim putem ostvari začeće. U čitavom svetu, pa i kod nas, sterilitet je danas u porastu i zahvata 15% do 18% parova reproduktivne dobi. Uzroci steriliteta mogu biti mnogobrojni i često mogu predstavljati kombinaciju različitih faktora i agenasa.

Zbog činjenice da se u 10% slučajeva za steriliteta ne može pružiti egzaktno objašnjenje njegovog uzroka, odgovor se takođe traži u domenu psihologije. Veruje se da je u mnogim slučajevima neplodnosti u pitanju tzv. psihogeni sterilitet, bez obzira da li se radi o nemogućnosti začeća prirodnim putem ili o slučajevima u kojima ne dolazi do trudnoće ni u procesu vantelesne oplodnje.

Današnje medicinsko znanje i tehnike asistirane reprodukcije omogućuju uspešno lečenje neplodnosti kod oko 70% parova.

D Medica INTERDISCIPLINARNI PRISTUP: Temom i oblašću steriliteta bavi se ceo stručni tim lekara od ginekologa, mikrobiologa, endokrinolog, hematolog.

INDIKACIJE ZA DIJAGNOSTIKU STERILITETA

KOD ŽENA DO 40 GODINA STAROSTI STERILITETOM SE SMATRA KAD ŽENA NE MOŽE DA ZATRUDNI NAKON 6 DO 12. MESECI ODNOSA BEZ ZAŠTITE, DOK SE ZA ŽENE NAKON 40. GODINE STAROSTI O STERILITTU TREBA RAZMIŠLJATI AKO DO OSTAVRENJA TRUDNOĆE NE DOĐE NAKON 12 MESECI SEKSULANIH ODNOSA BEZ ZAŠTITE. 

Šta obuhvata isključivanje ili dijagnostiku uzroka steriliteta:

Do skoro, svi problemi vezani za sterilitet parova bili su pripisivani ženama, tačnije ženskoj nemogućnosti da ostane u drugom stanju. Međutim savremena medicina dokazala je da je u proseku, od uzorka od 100% parova kod kojih je dokazan sterilitet, kod 40% uzrok bio muški sterilitet, a 40% ženski, 10% kod oba partnera a 10% idiopatski (nepoznatog porekla), stoga savremeni pristup insistira na istovremenom ispitivanju oba partnera.

PREGLED OBA PARTNERA

Pregledi koji se rutinski primenjuju u fazi dijagnostike su nezaobilazni. Greška je započinjati terapiju pre završetka kompletnog ispitivanja oba partnera. Obavezno je uraditi dijagnostiku i muškarca i žene zbog sve većeg procenta obostranog steriliteta.

 

POZOVITE NAS

+381 69 423 2 081

USLUGE

STRUČNI TIM

 • Ass. dr sci. med. Dejan Dimitrijević
 • Dr. Milanka Rajković
 • Mr. sci. med. dr Olga Popović
 • Ass. dr sci. med. Radomir Aničić
 • Dr Med. Dunja Popov
 • Prim. dr med. Ivana Pešić Stevanović
 • Dr Svetlana Zorić
 • Dr Vera Stanikić
 • Dr Vranjanac Aleksandar
 • Ass. dr sci. med. Milić Veljović

DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE:

Osnovni pregledi oba partnera su:

 • MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA
 • ISPITIVANJE HORMONSKOG STATUSA
 • GENETSKA ISPITIVANJA
 • HISTOPATOLOŠKA ISPITIVANJA – BIOPSIJA
 • DIJAGNOSTIKA NEPLODNOSTI KOD ŽENA
 • DIJAGNOSTIKA NEPLODNOSTI KOD MUŠKARACA

Naravno nećemo raditi sve odjednom, zato naši iskusni lekari počenju metodom isključivanja da rade analize za koje prepoznaju iz razgovora i anamneze pacijenata da će najpre doneti odgovor na uzrok steriliteta.       

ŽENSKI STERILITET:

Ženski sterilitet zastupljen je u oko 40% slučajeva. Jedan od dokazanih faktora opadanja ženske plodnosti ili steriliteta, infertiliteta su godine kada žene žele da ostvare trudnoću. Postotak problema začeća kod žena je daleko veći i raste u periodu životne dobi nakon 40, zapravo između 35 i 45, nego što je to slučaj sa životnom dobi od 25 do 35. godina.

VRSTE STERILITETA:

Primarni ili sekundarni sterilitet.

Šta mogu biti uzroci ženskog steriliteta:

 • Godine starosti su značajan uzrok steriliteta naročito kod žena. Mogućnost steriliteta (infertiliteta) kod žena između 35-44 godine života je duplo veća u odnosu na žene između 30-35 godine.
 • Hormonski poremećaji – poremećaji sa menstrualnim ciklusom, menopauza ili poremećaji ovulacije i razvoja jajne ćelije, smanjenje ovarijalne rezerve, prekomerna gojaznost, insulinska rezistencija i poremećej metabolizma šećera, ekstremna mršavost, poremećaj rada štitne žlezde, povišene vrednosti prolaktina, povišene vrednosti muških hormona, preterana fizička aktivnost, stres itd.
 • Neprohodnost jajovoda je najčešći uzrok steriliteta (40-50%). Može biti delimična ili potpuna, a uzrokovana: upalom, endometriozom, postojanjem priraslica nastalih nakon operacija u maloj karlici (operacija slepog creva, jajnika, cista na jajniku i sl.), prethodnom vanmateričnom trudnoćom itd.
 • Slabija funkcija jajnika, koja ima za posledicu izostanak ovulacije (pojavljuje se i kod žena koje imaju naizgled uredne menstruacije)
 • Anomalije materice
 • Endometrioza (ćelije sluznice materice van materice)
 • Polipi, pregrade i miomi
 • Policistični jajnici i policistični sindrom
 • Promene na grliću materice
 • Zapaljenja, tumori, urođene anomalije
 • Imunološki problem
 • Psihički razlozi – opterećenost željom za trudnoćom, napetost, stres

DIJAGNOSTIČKI KORACI:

 1. Mikrobiološka ispitivanja:

Prvo što radimo je set mikrobiloških ispitivanja: vaginalni, cervikalni bris sa akcentom na analizu Micoplasma, Ureaplasma i Chlamydia. Ogroman procenat uzroka steriliteta kod žena, kao akutne upale, ili začepljenja jajovoda izazivaju Ureaplasma i Chlamydia patogeni.

U slučaju pozitivnog testa leče se oba partnera.

2. U isto vreme radi se kompletan ginekološki pregled sa akcentom na ultrazvučni pregled organa male karlice: materice, jajnika i jajovoda.

Šta se može uočiti UZ pregledom:

 • miomi materice,
 • polipi materice,
 • tumorkse promene materice
 • urođene anomalije materice
 • promene na jajnicima
 • sindrom policističnih jajnika
 • začepljenje ili uvećanost jajovoda,

nakon čega se sprovode dalje dijagnostičke metode utvrđivanja tačne definicije anomalije ili promene ako su uočene na UZ pregledu.

Kod različitih promena u materici, intervencijama i dijagnostičkim metodama, vrši se tačna definicija promene kao i postupak lečenja ili otklanjanja promena. Postupci koji se sprovode:  SIS ultrazvučno dokazivanje polipa, eksplorativna kiretaža materice, histeroskopija, Hy Co Sy za ispitivanje prohodnosti jajovoda, …itd.

3. Sledeći postupak je ispitivanje hormonskog statusa Pacijentkinja kroz ceo hormonski panel ili set analiza prema preporuci ginekologa koje pacijentkinja može raditi u D Medica ordinaciji. Uz klasična panel ispitivanja polnih hormona u analizi preseka učestvuje i endokrinolog sa analizom hormona štitne žlezde ili drugih endokrinih pod-sistema koji su u ženskom organizmu važni za ostvarivanje zdrave ovulacije i održanja rane trudnoće.

Šta se može uočiti:

 • Disbalans polnih hormiona koji izazivaju niz različitih sindroma
 • Sindrom policističnih jajnika
 • Problemi sa štitnom žlezdom
 • Insulnska rezistencija – ovaj sindrom utvrđuje se dodatnim OGGT testom.

4. Sledeći korak je detaljnije ispitivanje funkcije jajnika,  ovulacije i ovulatornog potencijala kao i eventualne ovarijantne rezerve: Sprovodi se kroz testove i analize: 

Folikulometrija i ispitivanje ovulacije i ovulatornog potencijala analizama iz krvi a prema parametrima koji govore o ovarijantnim rezervama prema starosnoj dobi žene: Hormoni – Inhibin B, AMH. 

5. Sledeći korak je ispitivanje endometrijuma i analiza NK ćelija:

Analiza NK ćelija se radi 8. dana ciklusa, uzima se uzorak histeroskopskom biopsijom endometrijuma.

NK ćelije (engl. Natural killer cells) su posebna grupa limfocita koji imaju ulogu u odbrani organizma protiv virusa i tumorskih ćelija. Ćelije ubice ne spadaju ni u B ni u T limfocite već pripadaju nespecifičnom imunitetu.

U okviru ovog dijagnostičkog ciklusa uključuje se i hematološke analize kojima se ispituju potencijalno postojanje različitih vrsta trombofilija.

6. Priprema i sprovođenje interauterine inseminacije:

7. Priprema za VTO.

 

Između svakih od ovih koraka, u zavisnosti od analiza koje radi i drugi partner paralelno, radi se presek svih rezultata, razgovor sa oba partnera i preduzimanje daljih dijagnostičkih i/ili terapijskih koraka prema dijagnostičkog slici.

MUŠKI STERILITET:

Uzroci muškog steriliteta mogu biti:

 • Godine starosti imaju manji uticaj na reproduktivnu sposobnost muškaraca, ali, naročito kod muškaraca posle 45 godine života, mogu biti faktor koji utiče na sterilitet.
 • Smanjena produkcija spermatozoida
 • Poremećaj transporta spermatozoida – nastaje usled začepljenosti semenih kanala (nakon upala, operacija i sl.), što dovodi do azoospermije– nedostatak spermatozoida u ejakulatu.
 • Retrogradna ejakulacija – stanje u kom seme ide nazad u bešiku tokom ejakulacije.
 • Povreda (trauma) testisa
 • Varikokela – proširene vene unutar mošnica.
 • Karcinom testisa
 • Defekt ili opstrukcija u reproduktivnom sistemu – kriptorhizam, anorhizam itd.
 • Bolest – cistična fibroza, anemija srpastih ćelija, seksualno prenosive bolesti i sl.
 • Hormonska disfunkcija
 • Infekcija – prostatitis, epidedimitis, orhitis i sl.
 • Sistemske bolesti – visoka temperatura, infekcije, bolesti bubrega i sl.
 • Lekovi – za visok krvni pritisak, artritis itd.
 • Poremećaji metabolizma
 • Toksični agensi
 • Imunološki problem
 • Psihički razlozi – napetost, stres i sl.

DIJAGNOSTIČKI KORACI:

Prvi i onsovni korak je ispitivanje ejakulata – sperme prema mnogobrojnim parametrima.

 1. Kompletan spermogram sa speromokulturom
 2. ULTRAZVUČNI PREGLED TESTISA

 3. MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE – bakterije, hlamidije, mikoplazme i ureaplazme

 4. ISPITIVANJE HORMONSKOG STATUSA (FSH, testosteron, prolaktin)

 5. ISPITIVANJE NASLEDNE OSNOVE (broja i strukture hromozoma kao i promena na muškom polnom hromozomu koji se često dovode u vezu sa smanjenom oplodnom moći)

 6. IMUNOLOŠKO ISPITIVANJE (antispermatozoidna antitela)

   

Najčešća pitanja

U pripremi

U pripremi

U pripremi

Najnovije vesti

OOO
Rejuvenacija vagine
REJUVENACIJA VAGINE Lasersko podmlađivanje se pokazalo efikasnim i bezbednim u lečenju problematičnih...
Endometriosis_G_1279332388-scaled
ENDOMETRIOZA
ENDOMETRIOZA Endometrioza i adenomioza česti su uzroci koji pacijenkinje u najaktivnijem reproduktivnom ...
polipi-na-materici-uklanjanje
Endometrijalni polipi
POLIPI U MATERICI Polipi su često uzročnici nejasnih krvarenja van menstralnih ciklusa kao i  krvarenja...
126610867-the-concept-of-care-and-support-the-health-of-the-uterus-
Uzroci bola u maloj karlici
BOL U MALOJ KARLICI…? Bol u amaloj karlici često dijagnostički je izazov za multidisciplinarni...
6555ca0dbf6078d4cfdd
Trudnoća i more
TRUDNOĆA I ODLAZAK NA MORE Naši lekari Vama na usluzi za sve vrste saveta i konultacija u vezi perioda...
trudnoca-nedelja-14-copy
Trudnoća po nedeljama - 1 do 4. nedelje trudnoće
TRUDNOĆA PO NEDELJAMA OD 1 – 8. NEDELJE Bol u amaloj karlici često dijagnostički je izazov za multidisciplinarni...
HERO 1
Miomi u materici
MIOMI U MATERICI – fibroidi Fibroidi materice su nekancerozne izrasline materice koje se često...
muski-sterilitet-uzroci-i-resnja
Alarm: Beba ne dolazi? Problemi sa začećem
ALARM – BEBA NE DOLAZI…? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit...
images
Insulinska rezistencija
infertility-feature
Psihološke nedoumice steriliteta

Najčešća pitanja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion Content

Najnovije vesti

OOO
Rejuvenacija vagine
REJUVENACIJA...
Endometriosis_G_1279332388-scaled
ENDOMETRIOZA
ENDOMETRIOZA...
polipi-na-materici-uklanjanje
Endometrijalni polipi
POLIPI...
126610867-the-concept-of-care-and-support-the-health-of-the-uterus-
Uzroci bola u maloj karlici
BOL...
6555ca0dbf6078d4cfdd
Trudnoća i more
TRUDNOĆA...
trudnoca-nedelja-14-copy
Trudnoća po nedeljama - 1 do 4. nedelje trudnoće
TRUDNOĆA...
HERO 1
Miomi u materici
MIOMI...
muski-sterilitet-uzroci-i-resnja
Alarm: Beba ne dolazi? Problemi sa začećem
ALARM...
images
Insulinska rezistencija
infertility-feature
Psihološke nedoumice steriliteta

POZOVITE NAS

+381 69 423 2 081

USLUGE

STRUČNI TIM

 • Ass. dr sci. med. Dejan Dimitrijević
 • Dr. Milanka Rajković
 • Mr. sci. med. dr Olga Popović
 • Ass. dr sci. med. Radomir Aničić
 • Dr Med. Dunja Popov
 • Prim. dr med. Ivana Pešić Stevanović
 • Dr Svetlana Zorić
 • Dr Vera Stanikić
 • Dr Vranjanac Aleksandar
 • Ass. dr sci. med. Milić Veljović

DMEDICA uz sva poštovanja zakona o zaštiti ličnih podataka pruža mogućnost svojim pacijentima da elekronskim putem pošalju upit u pregledu, lekaru ili vrsti tegobe, te da se odgovor i zakazivanje termina izvrši po Vašem odabiru putem email-a ili telefonskim pozivom DMEDICA službe

Prvi izazov lekarskog tima jeste da se usavrši da se nosi a svakom vrstom izazova a druga da sa svojim pacijentima kvalitetom izgradi poverenje. Učestvujete i vi u edukaciji o prevenciji đenskog zdravlja. 

Svi sadržaji na stranicama DMEDICA.RS su iskljulivo informativnog sadržaja i ne mogu zameniti savet ili pregled lekara. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

CENOVNIK DMEDICA

CENOVNIK ZA LEKARSKU ORDINACIJU ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO DMEDICA je u izradi. 

Molimo Vas da nas, u međuvremenu, kontaktirate na:

Telefone:

 • +381 69 423 2 081
 • +381 11 4232081

ili napišete email upit za cene traženih usluga na ordinacija@dmedica.rs 

HVALA VAM NA POVERENJU!

DMEDICA U NAJBOLJOJ SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA!

ZAKAŽITE PREGLED

BRZI LINKOVI

CENOVNIK DMEDICA

CENOVNIK ZA LEKARSKU ORDINACIJU ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO DMEDICA je u izradi. 

Molimo Vas da nas, u međuvremenu, kontaktirate na telefone:

 • +381 69 423 2 081
 • +381 11 4232081

ili napišete email upit za cene traženih usluga na ordinacija@dmedica.rs 

HVALA VAM NA POVERENJU!

DMEDICA U NAJBOLJOJ SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA!