KONTAKT: +381 69 423 2 081 |

Dr Dimitrijević | FIT TRUDNICA | NOVOSTI

ANALIZE DMEDICA

Kada započnete sveobuhvatnu brigu o svom ginekološkom zdravlju mi vam pružamo mogućnost da uradite sve potrebne analize na jednom mestu. DMEDICA sveobuhvatna briga za vaše zdravlje. 

ANALIZE D MEDICA

Kada započnete sveobuhvatnu brigu o svom ginekološkom zdravlju mi vam pružamo mogućnost da uradite sve potrebne analize na jednom mestu. DMEDICA sveobuhvatna briga za vaše zdravlje. 

Da bi našim pacijentima omogućili kompletnu uslugu i potpunu sigurnost na jednom mestu, imamo kvalitetnu saradnju sa sertifikovanom laboratorijom. Za naše pacijente to znači dobijanje pouzdanih, preciznih rezultata i kompletne usluge na jednom mestu i u saradnji sa našim medicinskim timom. 

The microscope is drawn in one line. Laboratory instrument. Vector illustration. The medicine. biology, science.

HISTOPATOLOŠKE ANALIZE

Patohistološkim ispitivanjem kiretiranog ili materijala biopsije, koizacije, ekscizije, ili mazteriala iz operativnih uzoraka, dobaiju se precizni i najtačniji dijagnostički podaci koji su jasni parametri za dalje odluke u lečenju ili prevenciji naših lekara.

Da bi se proverile biološke karakteristike tkiva sumnjivih pormena, izraslina, ranica… i isključilo prisustvo zloćudnog tumora često je neophodno uzeti uzorak ćelija ili tkiva sa sumnjivog mesta. Uzimanje ovog uzorka se naziva biopsija, konizacija, ili ekscizija, kiretaža a analiza biopsiranog ili drugom metodom uzetog materijala je poznata pod pojmom PATOHISTOLOŠKA ANALIZA.

Patohistološkom analizom se utvrđuje poreklo ćelijskih pormena, tumora, stepen njihove diferencijacije kao i posebne karakteristike, koje su prisutne kod nekih vrsta karcinoma. Analizom uzetih uzoraka tkiva se dobijaju mnogobrojne informacije o strukturi, sastavu, stepenu razvoja, brzini rasta abnormalnih ćelija i sl. 

Accordion Content

SPERMOGRAM

Najčešće se primenju dve metode za obradu sperme a to su Swim-up procedura i metoda gradijenta.
 
Swim-up ili procedura isplivavanja podrazumeva da se prvo centrifugiranjem izdvoje spermatozoidi koji se potom prekriju specijalno pripremljenom supstancom – medijumom.  Na kontrolisanoj temperaturi,  u periodu od 30 minuta, pokretni spermatozoidi će migrirati, „isplivati“ na površinu odakle će biti prikupljeni i korišćeni  za IUI ili IVF. Ova procedura se koristi kod nešto boljih uzoraka sperme, ukoliko postoji zadovoljavajući ukupan broj spermatozoida i zadovoljavajuća pokretljivost.

GINEKOLOŠKE ANALIZE

Papa test je metoda skrininga grlića materice koja se koristi za otkrivanje potencijalno premalignih i malignih procesa na grliću materice.

Papa test se radi tokom ginekološkog pregleda uzimanjem uzorka (brisa) ćelija sa površine grlića materice malom četkicom.

Papa testom se mogu otkriti i prisutne infekcije, upale i druge vrste kanceroznih stanja.

Papa test usmeren je na posmatranje razvoja ćelija, tako da se rezultati odnose na normalne ili dsplazije ćelija.

Bakteriološka / mikološka analiza cervikalnog i vaginalnog brisa je tehnika kultivacije uzoraka briseva sluzokože vagine i grlića materice na hranljivim podllogama. Uzorak cervikalnog i vaginalnog brisa se ispituje u dijagnostičke svrhe, odnosno u cilju izolovanja mikrobiološkog uzročnika bolesti genitalnog trakta.

Cervikalnim i vaginalnim brisom ispituje se koncentracija prisustva na različite patogene mikroorganizme. 

 • I iII Grupa – Prva i druga grupa vaginalnog sekreta predstavljaju normalnuvaginalnu floru i ne zahtevaju lečenje.
 • III Treću grupu karakteriše prisustvo dosta leukocita i patogenih bakterija.Najčešće je potrebno lečenje.
 • IV Četvrtu grupu vaginalnog sekretaizaziva bakterija gonokok.Lečenje oba partnera je neophodno.
 • V Izaziva ga bakterija trichomonas vaginalis. Lečenje oba partnera je neophodno.
 • VI Izaziva je najčešće gljivica kandida (Candida) i potrebno je lečenje.

 

Uretralni bris bakteriološki i mikološki je standardna analiza za ispitivanje sastava mikroorganizama koji naseljavaju sluzokožu mokraćnog kanala (uretre). Uzorak uretralnog brisa se ispituje u dijagnostičke svrhe, odnosno u cilju izolovanja bakterijskog ili gljivičnog uzročnika upale uretre.

Test za otkrivanje Mikoplazma hominis i Ureaplazma urealyticum / Ureaplasma parvum u uzorku cervikalnog brisa obezbeđuje detekciju, kvantifikaciju i identifikaciju Ureaplasma urealyticum Ureaplasma i Mycoplasma hominis

Uzorak brisa grlića materice (cerviksa) se ispituje u dijagnostičke svrhe, odnosno u cilju detekcije Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis u cervikalnom kanalu.

Od 103 pptvrđene vrste Streptokoka samo neke vrste streptokoka su patogene za ljude i izazivaju brojne bolesti. Postoji više klasifikacija streptokoka, ali najviše korišćena je ona gde se dele u dve velike grupe na osnovu osobina u medijumu krvnog agara, da li smanjuju nivo hemoglobina (alfa-hemolitička grupa) ili vrše hemolizu, odn. potpuno uništavanje eritrocita (beta-hemolitička grupa).

Beta-hemolitički streptokok grupe B kolonizuje ženski genitalni trakt u 5-40% zdravih žena, a ređe se može naći u crevima i u ždrelu ljudi.

Mada je ova bakterija kod odraslih obično bezazlena, stvar se menja tokom trudnoće, kada BHS-B može izazvati urinarnu infekciju,zapaljenje grlića materice (cervicitis), infekciju posteljice i plodove vode (horioamnionitis), bakterijemiju (bakterije u krvi) i sepsu. Novorođenče se može inficirati prolazom kroz porođajni kanal za vreme ili posle porođaja, što opet može dovesti do upale pluća, meningitisa ili novorođenačke sepse.
Posle porođaja kod porodilje ova vrsta streptokoka može izazvati zapaljenje sluznice vagine (vaginitis), ” puerperalnu sepsu”, kao i infekcije mokraćnog sistema, kožne infekcije te endokarditis.

Bakterijska vaginoza je najčešći uzrok promenjene vaginalne flore kod žena, od rođenja pa čak do menopauze. Bakterijska vaginoza (BV) je disbioza vaginalne mikrobiote.  Karakteriše se preteranim rastom predominantno anaerobnih organizama (Gardnerele vaginalis, Prevotrelle spp, Atopobium vaginae, Mycoplasmae hominis, Mobiluncus spp). Ovi mikroorganizmi “zamenjuju” laktobacile i menjaju Ph vagine. Bakterijska vaginoza nije striktno sekslualno prenosiva bolest, ali se povezuje sa seksualnom aktivnošću. Rutinska terapija partnera nije indikovana, jer ne doprinosi smanjenju rekurentnih infekcija.

Tačan način nastajanja infekcije nije poznat, ali se predpostavlja da tanak biofilm koji pravi G. Vaginalis na zidu vagine, pretvara normalnu vaginalnu floru u BV.

GENETIKA I SKRINING TRUDNOĆE

Skrining prenatalni testovi ne koriste se za postavljanje dijagnoze, već se na osnovu njih utvrđuje da li postoji potreba za daljim dodatnim dijagnostičkim ispitivanjem.

Cilj ovih skrining testova je identifikacija trudnica kod kojih je povećan rizik da beba može imati neku od hromozomopatija (poremećaj u broju hromozoma bebe).

Skrining testovi su neinvazivni testovi, pa kao takvi ni na koji način ne ugrožavaju trudnicu i bebu. Ukoliko skrining testovi ukažu na povećani rizik, razmatraju se dalji invazivni dijagnostički testovi.

Dabl Test – skrining test prvog trimestra

Dabl test je prenatalni, neinvazivni, skrining test prvog trimestra. To je najčešći skrining test koji se radi u prvom trimestru trudnoće.

Tripl test ili test trostrukog probira je prenatalni test koji služi za procenu rizika od hromozomskih abnormalnosti deteta.

Cilj tripl testa je otkrivanje da li trudnica ima povećani rizik da rodi dete sa:

 • Daunovim sindromom
 • Oštećenjem neuralne cevi
 • Drugim poremećajima (npr. Edwardsov sindrom)

Tripl test daje za nijansu više informacija o eventualnim hromozomskim abnormalnostima od dabl testa, jer se dodaju još tri parametra iz krvi majke:

 • AFP – protein koji proizvodi fetus,
 • hCG – hormon koji stvara placenta i
 • Ue3 – estrogen koji stvaraju placenta i fetus.

Svim trudnicama se treba ponuditi tripl test, ali posebno se preporučuje rizičnoj grupi žena u koje spadaju trudnice starije od 35 godina, trudnice koj eus zavisne od insulina, žene koje imaju porodičnu istoriju gde su se rađale bebe sa anomalijama, a takođe i žene koje su tokom trudnoće koristile lekove ili neke štetne preparate.

Ovom metodom se mogu analizirati samo određene numeričke promene hromozoma, i to promene u broju hromozoma broj 13 (Patau sindrom), 18 (Edwards sindrom), 21 (Dawn sindrom) i polnih hromozoma X i Y (XXY Klinefelterov sindrom i X0 Tarnerov sindrom i promene tipa XXX i/ili XYY, u uzorku iz koga se radi QF-PCR (horionske resice ili amnionska tečnost).

Nedostatak ove metode je taj što se ne dobijaju strukturne promene na hromozomima, kao ni sve numeričke promene na hromozomima osim navedenih, za razliku od analize kariotipa klasičnom citogenetičkom metodom, pri čemu se dobija informacija o promenama u broju i strukturu svih 46 hromozoma (dobija se kompletan kariotip).

Detekcija hromozomskih aberacija.

Konvencionalnim kariotipom utvrđuje se da li beba ima normalan broj hromozoma (46) ili je kod bebe prisutna neka hromozomska nepravilnost, uključujući Daunov, Edvardsov, Patauov, Tarnerov ili Klinefelterov sindrom.

Međutim, ono što konvencionalni kariotip dobijen amniocentezom ne može da pokaže je otkrivanje sitnih nepravilnosti na hromozomima. 

HEMATOLOŠKE ANALIZE

Trombofilije mogu biti:

 • Urođene (genetska) ili
 • Stečena, koja se vezuje za odraslo životno doba i dodatne faktore rizika.

Najčešći tipovi urođene trombofilije nastaju usled pojačane aktivnosti faktora koagulacije.

Ređi oblici urođene trombofilije, su uzrokovani nedostatkom prirodnih antikoagulanasa.

 

Testovi dijagnostifikovanja trombofilije:

 •  kompletna krvna slika,
 •  osnovne biohemijske analize (glikemija, bilirubini, transaminaze, urea, kreatinin, masnoće)
 • koagulacioni testovi (protrombinsko vreme (PV);
 • akitvisano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT);
 • trombinsko vreme (TT);
 • koncentracija fibrinogena

Proširena laboratorijska ispitivanja podrazumevaju sledeće testove:

 • vitamin B12,
 • folnu kiselinu,
 • homocistein u serumu,
 • test rezistencije na aktivirani protein C (APCR),
 • aktivnost antitrombina
 • proteina C,
 • proteina S,
 • vrednost FVIII,
 • lupus antikoagulans (LA),
 • antikardiolipinska antitela (u IgG i IgM klasi)
 • beta2glikoprotein1 (u IgG i IgM klasi).

LABORATORIJA

Uzimanje uzorka za ovu vrstu analiza se naziva BIOPSIJA, a analiza biopsiranog materijala je poznata pod pojmom PATOHISTOLOŠKA ANALIZA.

HORMONSKI PANEL ŽENA

Osnovni ili prošireni hormonksi paneli su analize svim ženama koje imaju potrebu za proverom svog hormonskog statusa, kao i ženama kod kojih postoji sumnja na sterilitet. 

Šta spada u osnovni hormonksi panel koji se ispituje: 

FSH (folikostimulirajući hormon) – hormon koji je povezan sa rezervom jajnika jer stimuliše rast folikula jajnika u jajniku pre oslobađanja jajašca iz jednog folikula prilikom ovulacije.

LH (luteinizirajući hormon) – hormon koji je odgovoran za ovulaciju i drugi deo menstrualnog ciklusa u kome se materica priprema za prihvatanje oplođene jajne ćelije.

Estradiol – hormon koji utiče na rast folikula na jajniku i na sazrevanje materične sluzokože.

Testosteron – “muški” hormon, ali veoma značajan da bi se procenilo da li postoje policistični jajnici.

Prolaktin – povišeni nivo ovog hormona utiče, kod žena, na smanjenje estradiola.

Progesteron –  Radi se u okviru bazalnog hormonskog statusa ili 21. dana ciklusa da bi se potvrdilo da li je bilo ovulacije.

Anti Milerov hormon (AMH test) – hormon koji govori u prilog rezervi jajnika.

Hormoni štitne žlezde TSH i FT4 – poremećen rad štitne žlede u velikoj meri utiče i na nemogućnost ostvarivanja trudnoće, tako da je veoma važno da se ovi hormoni ispitaju.

 

AMH hormon je značajan test koji se određuje:

 • Kod procena statusa jajnika, uključujući rezervu jajnika i reakciju jajnika;
 • Kao deo procene neplodnosti i protokola potpomognute oplodnje
 • Kod procene statusa menopauze (da se predvidi početak menopauze),
 • Kod skrininga sindroma policističnih jajnika (PCOS)
 • Kod muškaraca u cilju dijagnostike seksualnih anomalija, kao i kod nespuštanja testisa (kriptohizam).
 • Procena funkcije testisa kod novorođenčadi i dece;
 • Praćenje pacijenata sa tumorima granuloze jajnika koji luče Anti-Mulerov hormon.

Sa godinama, broj jajnih ćelija postaje sve manji, samim tim i nivo AMH hormona niži, pa je procena rezervi jajnika i njihovog reproduktivnog potencijala važna u opštoj populaciji žena koje imaju 35+ godina.

Inhibin B je hormon koga sintetišu granulozne ćelije u jajniku. Po strukturi je heterodimerni glikoprotein, koji koči sintezu i lučenje folikulostimulirajućeg hormona (FSH). AnalizaInhibina Bse koristi kao marker folikularne rezerve jajnih ćelija.

Ispitivanje hormona štitne žlezde

Ispitivanje dijabetesa i insulinske rezistencije

POZOVITE NAS

+381 69 423 2 081

USLUGE

STRUČNI TIM

 • Ass. dr sci. med. Dejan Dimitrijević
 • Dr. Milanka Rajković
 • Mr. sci. med. dr Olga Popović
 • Ass. dr sci. med. Radomir Aničić
 • Prim. dr med. Ivana Pešić Stevanović
 • Dr Svetlana Zorić
 • Dr Vera Stanikić
 • Dr Vranjanac Aleksandar
 • Ass. dr sci. med. Milić Veljović

SVE NA JEDNOM MESTU

Znamo koliko je važno da naši pacijenti imaju mogućnost da celovitu i objedinjenu potrebnu proceduru mogu da obave na jendom mestu sa centralizovanim sistemom poataka iz laboratorija i  rezultatima različitih analiza.Tim povodom đeleli smo da omogućimo našim pacijentkinjama udobnost u tom smislu da sve potrebne prateće i nephodne analize mogu da urade u DMEDICA ordinaciji. 

Najčešća pitanja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion Content

Najnovije vesti

OOO
Rejuvenacija vagine
REJUVENACIJA...
Endometriosis_G_1279332388-scaled
ENDOMETRIOZA
ENDOMETRIOZA...
polipi-na-materici-uklanjanje
Endometrijalni polipi
POLIPI...

Najčešća pitanja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion Content

Najnovije vesti

OOO
Rejuvenacija vagine
REJUVENACIJA...
Endometriosis_G_1279332388-scaled
ENDOMETRIOZA
ENDOMETRIOZA...
polipi-na-materici-uklanjanje
Endometrijalni polipi
POLIPI...
126610867-the-concept-of-care-and-support-the-health-of-the-uterus-
Uzroci bola u maloj karlici
BOL...
6555ca0dbf6078d4cfdd
Trudnoća i more
TRUDNOĆA...
trudnoca-nedelja-14-copy
Trudnoća po nedeljama - 1 do 4. nedelje trudnoće
TRUDNOĆA...
HERO 1
Miomi u materici
MIOMI...
muski-sterilitet-uzroci-i-resnja
Alarm: Beba ne dolazi? Problemi sa začećem
ALARM...
images
Insulinska rezistencija
infertility-feature
Psihološke nedoumice steriliteta

POZOVITE NAS

+381 69 423 2 081

USLUGE

STRUČNI TIM

 • Ass. dr sci. med. Dejan Dimitrijević
 • Dr. Milanka Rajković
 • Mr. sci. med. dr Olga Popović
 • Ass. dr sci. med. Radomir Aničić
 • Prim. dr med. Ivana Pešić Stevanović
 • Dr Svetlana Zorić
 • Dr Vera Stanikić
 • Dr Vranjanac Aleksandar
 • Ass. dr sci. med. Milić Veljović

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Facebook
Twitter
LinkedIn

CENOVNIK DMEDICA

CENOVNIK ZA LEKARSKU ORDINACIJU ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO DMEDICA je u izradi. 

Molimo Vas da nas, u međuvremenu, kontaktirate na:

Telefone:

 • +381 69 423 2 081
 • +381 11 4232081

ili napišete email upit za cene traženih usluga na ordinacija@dmedica.rs 

HVALA VAM NA POVERENJU!

DMEDICA U NAJBOLJOJ SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA!

ZAKAŽITE PREGLED

BRZI LINKOVI

CENOVNIK DMEDICA

CENOVNIK ZA LEKARSKU ORDINACIJU ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO DMEDICA je u izradi. 

Molimo Vas da nas, u međuvremenu, kontaktirate na telefone:

 • +381 69 423 2 081
 • +381 11 4232081

ili napišete email upit za cene traženih usluga na ordinacija@dmedica.rs 

HVALA VAM NA POVERENJU!

DMEDICA U NAJBOLJOJ SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA!