KONTAKT: +381 69 423 2 081 |

Dr Dimitrijević | FIT TRUDNICA | NOVOSTI

POLIPI U MATERICI

Polipi su često uzročnici nejasnih krvarenja van menstralnih ciklusa kao i  krvarenja u vreme oko i nakon menopauze.

POLIPI U MATERICI

Polipi su često uzročnici nejasnih krvarenja van menstralnih ciklusa kao i  krvarenja u vreme oko i nakon menopauze.

Polipi su duguljste izrasline koje se javljaju na sluzokoži unutrašnjih organa. U ginekologiji najčešče su benignog karaktea. Mogu biti izazivači krvarenja ali mogu se razvijati bez ikakvih simptoma. 

woman-face-continuous-line-drawing-abstract-minimal-woman-portrait-logo-print-tattoo_567896-66

GINEKOLOŠKI POLIPI

U ginekologiji, polipi su duguljaste izrasline oblike pečurske koje vise ili rastu na tankoj peteljci. Iako se polipi mogu pjaviti na nekoliko mesta na ženskim reproduktivnim organima unutar trbušne duplje, najčešće mesto jeste sluzokoža (unutrašnjost) endometrijuma.

Polipi su u njvećema broju slušajeva u svojoj ćelijskoj strukturi predstavju benignu ćelijsku bujajuću promenu, ali i kao takvi mogu biti izazivači brojnih poremećaja reproduktivnih funkcija i menstrualnog ciklusa. Takođe kao i kod gastrointestinalnih polipa, i ginekološki polipi nakon određenog vremena imaju potencijal maligne alteracije zato treba se u slučaju polipa stavlja izrazit oprez i odmah nakon otkrivawa vrši njehovo odstranjanje uz histopatološku analizu samog izvađenog i odstranjenog polipa.

Dakle Prekomerni rast ćelija u sluzokoži materice (endometrijuma) dovodi do stvaranja polipa materice, takođe poznatih kao polipi endometrijuma. Ovi polipi su obično nekancerozni (benigni), iako neki mogu biti kancerozni ili se na kraju mogu pretvoriti u rak (prekancerozni polipi).

82% žena ima asimptomatkse polipe

Polipi materice su veličine od nekoliko milimetara – ne veće od semena susama – do nekoliko centimetara – veličine loptice za golf ili veće. Pričvršćuju se za zid materice velikom bazom ili tankom drškom.

Možete imati jedan ili više polipa materice. Obično se zadržavaju u vašoj materici, ali povremeno skliznu kroz otvor materice (cerviksa) u vašu vaginu. Polipi materice se najčešće javljaju kod žena koje prolaze ili su završile menopauzu, iako ih mogu dobiti i mlađe žene.

Polipi endometrijuma su najčešće primećeni patološki nalaz u materici i obično su benigne lezije Tačna prevalencija polipa endometrijuma nije poznata, međutim, 82% žena koje su imale histopatološki verifikovane polipe bile asimptomatske. Ipak, polipi endometrijuma su uključeni u oko 50% slučajeva abnormalnog krvarenja iz materice8 i 35% neplodnosti.

SIMPTOMI

  • Neredovno menstrualno krvarenje – na primer, česti, nepredvidivi periodi promenljive dužine i težine
  • Krvarenje između menstrualnih perioda
  • Preterano obilne menstruacije
  • Vaginalno krvarenje nakon menopauze
  • Neplodnost
  • Ostali simptomi uključuju produženo ili prekomerno menstrualno krvarenje (menoragija), krvarenje između menstruacija i krvarenje nakon menopauze ili seksualnog odnosa. Polipi materice su uzrok abnormalnog krvarenja u oko 25 procenata ovih slučajeva.

Kliničke karakteristike

Lezije polipa su obično benigne; međutim, mala manjina može imati atipične ili maligne karakteristike. Za osnovni sistem klasifikacije, polipi se kategorišu kao prisutni ili odsutni, kako je definisano jednim ili kombinacijom ultrazvuka i histeroskopskog snimanja sa ili bez histopatologije

VRSTE POLIPA

Ako je polip endometrijuma pričvršćen za površinu materice uskim izduženim pedikulom, onda je poznat kao pedukuliran, međutim, ako ima veliku ravnu osnovu, odsustvo drške, poznati su kao sesilni. Svakako morfološki izgled je glatke, sferične ili cilindrične strukture i žute do žute boje. Endometrijum varira od normalnog endometrijuma do jednostavne ili složene hiperplazije u prisustvu polipa endometrijuma, a retko se može naći i rak endometrijuma.

Uzroci

Čini se da hormonski faktori igraju ulogu. Polipi materice su osetljivi na estrogen, što znači da rastu kao odgovor na cirkulišući estrogen. Tačan razlog nastanka polipa je nepoznat, ali promene u nivou hormona mogu biti faktor. Čini se da je estrogen, koji igra ulogu u izazivanju zgušnjavanja endometrijuma svakog meseca, takođe povezan sa rastom polipa materice.

POLIPI I STERILITET

Čini se da hormonski faktori igraju ulogu. Polipi materice su osetljivi na estrogen, što znači da rastu kao odgovor na cirkulišući estrogen. Tačan razlog nastanka polipa je nepoznat, ali promene u nivou hormona mogu biti faktor. Čini se da je estrogen, koji igra ulogu u izazivanju zgušnjavanja endometrijuma svakog meseca, takođe povezan sa rastom polipa materice.

Polipi endometrijuma su povezani sa neplodnošću; koincidencija ove bolesti kod primarnog neplodnosti je 3,8%–38,5%, a 1,8%–17% kod sekundarnog steriliteta.  Ima kombinovanu koincidenciju neplodnosti od 1,9%–24%. Polipi endometrijuma takođe mogu dovesti do neplodnosti, zbog neuspeha implantacije u okviru veštačke i asistirane oplodnje.. Prvi način na koji polipi endometrijuma mogu izazvati neplodnost je mehanička opstrukcija. Ovo može dovesti do brojnih posledica kao što je ometanje transporta sperme blokiranjem cervikalnog kanala ili ulaza u jajovod. Fizička površina polipa takođe može sprečiti implantaciju embriona u endometrijum koji deluje kao lezija koja zauzima prostor. Štaviše, polipi mogu stvoriti inflamatorni odgovor endometrijuma sličan intrauterinom uređaju koji ometa implantaciju embriona. Pored toga, čini se da histeroskopska polipektomija poboljšava stopu trudnoće kod ranije neplodnih pacijenata, bez obzira na njihovu veličinu ili broj polipa, obnavljanje reproduktivne sposobnosti ne zavisi od veličine polipa koji je odstranjen. Druga studija koja je uključivala pacijentkinje in vitro oplodnje (IVF) je otkrila da je histeroskopska polipektomija pre IVF-a rezultirala većom šansom za trudnoću i da je trudnoća posle polipektomije često postignuta spontano dok se čekalo na lečenje. Nepravilno vaginalno krvarenje takođe može izazvati neplodnost smanjenjem učestalosti seksulaih odnosa.

Drugi način na koji polipi mogu izazvati neplodnost je biohemijski efekat. Polipi endometrijuma imaju povećan nivo matriksnih metaloproteinaza (MMP) i citokina kao što su interferon gama i glikodelin u poređenju sa normalnim endometrijumom, dok je protein placente 14 niži u polipima u poređenju sa normalnim endometrijuma. Povećan nivo MMP u polipima endometrijuma izaziva neravnotežu u endometrijumu kod ovih žena inhibirajući implantaciju embriona. Interferon gama ima toksične efekte na spermu i inhibirajuće posledice na razvoj embriona. Poznato je da glikodelin ometa interakciju spermatozoida i oocita. (jajne ćelije) Protein placente, imuni supresor koji omogućava prihvatanje alogenog embriona, otkriveno je da je niži kod slučaja endometrijalnih polipa u ​​poređenju sa normalnim endometrijumom.

DMEDICA lekarski timinterdisciplanrno pristupa problemu polipa, kao primarnih uroka tegoba male karlice ili kao jednog od uzroka neplodnosti, Radi na preciznoj dijagnostici polipa unutar svih organa male karlice, SIS ulstrazvukom, histereskom dijagnostikom,..endometrijalnom biopsijom, itd, pristupa uklanjanju polipa i posvećuje veliku pažnju na hormonski status žene u određenom reproduktivnom periodu te medikamentoznim metodama prevenira recidive polipa. 

Gojaznost – estogen – polipi neplodnost.

Nastanku polipa pogodiju stanja sa povećanim brojem estrogenih receptora, smanjenom ekspresijom receptora progesterona, kao i unošenje estrogena putem hrane i lekova. Gojaznost je povezana sa povećanim pretvaranjem muških polnih hormona u masnom tkivu u estrogen. Formiranje polipa u endometrijumu može biti rezultat lokalne hronične upale sluzokože materice, sa formiranjem novih krvnih sudova i rastom tkiva.

polipi i malignitet

Veoma mali deo polipa, oko 1,0%, može postati hiperplastičan ili pokazati malignu transformaciju.6 Najčešći podtipovi raka su endometrioidni adenokarcinom i serozni adenokarcinom. Prognoza je promenljiva i za endometrioidni adenokarcinom, povezan sa već postojećom hiperplazijom, često se predviđa po stadijumu. Nasuprot tome, serozni adenokarcinomi koji obično nastaju u neaktivnom endometrijumu kod pacijenata u postmenopauzi mogu se ponašati na veoma agresivan način uprkos niskom stadijumu materice. Čini se da je rizik od razvoja maligniteta povezan sa sledećim: simptomima, godinama, gojaznošću, hipertenzijom, veličinom polipa, upotrebom tamoksifena. I simptomatsko vaginalno krvarenje i postmenopauzalni status kod žena sa polipima endometrijuma su povezani sa povećanim rizikom od maligniteta. Koncidencija maligne transformacije u polipu endometrijuma raste sa godinama.  Manja koincidencija kod mlađih žena može biti posledica mehanizma spontane regresije koji je karakteristika cikličkog endometrijuma kod žena u reproduktivnom dobu.

Gojaznost je još jedan faktor rizika za malignitet i, kao što je aludirano ranije u etiologiji polipa, može biti posledica viška estrogenog efekta, usled transformacije androgena u masti u estrogen, i delovanja na matericu. Hipertenzija je faktor rizika, koji može biti korelacija, a ne uzročnik, jer većina pacijenata sa visokim krvnim pritiskom ima povećan indeks telesne mase (BMI).

Veličina polipa može biti relevantna, a za one veće od 15 mm se smatra da više dovode do maligne transformacije.

tretman polipa

Transvaginalni ultrazvuk. Tanak uređaj nalik štapiću postavljen u vašu vaginu emituje zvučne talase i stvara sliku vaše materice, uključujući njenu unutrašnjost. Vaš lekar može videti polip koji je jasno prisutan ili može identifikovati polip materice kao područje zadebljanog tkiva endometrijuma.

Srodna procedura, poznata kao histerosonografija  – HSSG takođe nazvana sonohisterografija  – uključuje ubrizgavanje slane vode (fiziološki rastvor) u matericu kroz malu cevčicu provučenu kroz vaginu i grlić materice. Slani rastvor proširuje vašu materničnu šupljinu, što lekaru daje jasniji pogled na unutrašnjost vaše materice tokom ultrazvuka.Ili sda daleko preciznija konstrastna metoda ulstrazvučne dijagnostike kojom se mogu dokazati polipi SIS ili HyCoSy. 

Histeroskopija – HISTEROSKOPOSKA POLIPEKTOMIJA . Vaš lekar ubacuje tanak, fleksibilan, osvetljen teleskop (histeroskop) kroz vašu vaginu i grlić materice u matericu. Histeroskopija omogućava vašem lekaru da pregleda unutrašnjost vaše materice.

Biopsija endometrijuma. Vaš lekar može koristiti usisni kateter unutar materice da uzme uzorak za laboratorijsko testiranje. Polipi materice se mogu potvrditi biopsijom endometrijuma, ali biopsija takođe može promašiti polip.

Većina polipa materice je nekancerozna (benigna). Međutim, neke prekancerozne promene materice (hiperplazija endometrijuma) ili karcinomi materice (karcinomi endometrijuma) pojavljuju se kao polipi materice. Vaš lekar će verovatno preporučiti uklanjanje polipa i poslati uzorak tkiva na laboratorijsku analizu kako bi se uverio da nemate rak materice

Kako se leče polipi materice?

Lečenje možda neće biti potrebno ako polipi ne izazivaju nikakve simptome. Međutim, polipe treba lečiti ako izazivaju obilno krvarenje tokom menstrualnog perioda, ili ako se sumnja da su prekancerozni ili kancerogeni. Treba ih ukloniti ako izazivaju probleme tokom trudnoće, kao što je pobačaj, ili dovode do neplodnosti kod žena koje žele da zatrudne. Ako se polip otkrije nakon menopauze, treba ga ukloniti.

Metode lečenja uključuju sledeće:

Lekovi: Lekovi koji pomažu u regulisanju hormonske ravnoteže, kao što su progestini ili agonisti hormona koji oslobađa gonadotropin, mogu se koristiti kao privremeni tretman. Ovi lekovi pomažu u ublažavanju simptoma. Međutim, simptomi se obično vraćaju nakon prestanka uzimanja lekova.

Histeroskopija: (vidi gore) Ovo se takođe može koristiti kao metoda lečenja. Tokom lečenja, lekar će ubaciti hirurške instrumente kroz histeroskop da ukloni sve pronađene polipe.

Eksplorativna kiretaža:  Ovo se može izvesti zajedno sa histeroskopijom. Dok koristi histeroskop za pregled unutrašnjosti materice, doktor koristi kiretu da struže sluznicu i uklanja sve polipe. Polipi se mogu poslati u laboratoriju kako bi se utvrdilo da li su benigni ili kancerozni. Ova tehnika je efikasna za manje polipe.

Dodatna operacija može biti neophodna ako se polip ne može ukloniti drugim metodama ili ako su polipi kancerozni. Histerektomija, hirurška procedura u kojoj se uklanja cela materica, može biti neophodna u slučajevima kada se ćelije raka nalaze u polipima materice.

Najnovije vesti

OOO
Rejuvenacija vagine
REJUVENACIJA...
Endometriosis_G_1279332388-scaled
ENDOMETRIOZA
ENDOMETRIOZA...
polipi-na-materici-uklanjanje
Endometrijalni polipi
POLIPI...
126610867-the-concept-of-care-and-support-the-health-of-the-uterus-
Uzroci bola u maloj karlici
BOL...
6555ca0dbf6078d4cfdd
Trudnoća i more
TRUDNOĆA...
trudnoca-nedelja-14-copy
Trudnoća po nedeljama - 1 do 4. nedelje trudnoće
TRUDNOĆA...
HERO 1
Miomi u materici
MIOMI...
muski-sterilitet-uzroci-i-resnja
Alarm: Beba ne dolazi? Problemi sa začećem
ALARM...
images
Insulinska rezistencija
infertility-feature
Psihološke nedoumice steriliteta

VAŽNI SAVETI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion Content
Facebook
Twitter
LinkedIn

CENOVNIK DMEDICA

CENOVNIK ZA LEKARSKU ORDINACIJU ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO DMEDICA je u izradi. 

Molimo Vas da nas, u međuvremenu, kontaktirate na:

Telefone:

  • +381 69 423 2 081
  • +381 11 4232081

ili napišete email upit za cene traženih usluga na ordinacija@dmedica.rs 

HVALA VAM NA POVERENJU!

DMEDICA U NAJBOLJOJ SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA!

ZAKAŽITE PREGLED

BRZI LINKOVI

CENOVNIK DMEDICA

CENOVNIK ZA LEKARSKU ORDINACIJU ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO DMEDICA je u izradi. 

Molimo Vas da nas, u međuvremenu, kontaktirate na telefone:

  • +381 69 423 2 081
  • +381 11 4232081

ili napišete email upit za cene traženih usluga na ordinacija@dmedica.rs 

HVALA VAM NA POVERENJU!

DMEDICA U NAJBOLJOJ SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA!