KONTAKT: +381 69 423 2 081 |

Dr Dimitrijević | FIT TRUDNICA | NOVOSTI

NAŠ STRUČNI I EKSPERTSKI TIM

Tim vrhunskih ginekologa, hematologa, endokrinologa, internista i anesteziologa  sa višegodišnjim iskustvom kao i vrhunskih konslutanata iz oblasti ginekologije i akušerstva i srodnih oblasti akušerstva i steriliteta. 

NAŠ STRUČNI I
EKSPERTSKI TIM

Tim vrhunskih ginekologa, hematologa, endokrinologa, internista i anesteziologa  sa višegodišnjim iskustvom kao i vrhunskih konslutanata iz oblasti ginekologije i akušerstva i srodnih oblasti akušerstva i steriliteta. 

DMEDICA stručni tim nastao je spontano iz dugogodišnje stručne i medicinske saradnje u državnim i privatnim zdravstvenim institucijama. Vizija DMEDICA tima je kontinuirano usavršavanje kako bi svojim pacijentima pružili vrhunske usluge iz oblasti ginekologije i akušerstva. 

one-line-drawing-of-group-of-businessman-and-businesswoman-creating-circle-and-round-shape-as-teamwork-symbol-business-team-building-concept-continuous-line-draw-design-graphic-illust

Reč osnivača.....

Između stručnosti i majstorsva u poslu razlika je u ljubavi i razumevanju struke. Da bismo potpuno razumeli potrebe žena koje nam se obraćaju i učinili najbolje za njihovo zravlje moramo biti spremni da saslušamo ali i razumemo i prepoznamo i ono što nije rečeno. “Glavni razlog zašto veliki broj žena dolazi kod mene da im vodim trudnoću je maksimalna posvećenost pacijentima i ljubav koju osećam prema svom poslu. Ovaj posao i ne može da se radi, osim ako nisi zaljubljen u njega.  Ne postoji dan kada ‚ne radim‘

SVI KAO JEDAN...

ova

Dr Dejan Dimitrijević

Ass. dr sci. med. GINEKOLOGIJA

POGLEDAJ VIŠE

Dr Vera Stankić

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, odeljenje za internu medicinu i transfuziologiju

POGLEDAJ VIŠE

Prim. dr med. Ivana Pešić Stevanović

Specijalista transfuziolog, subspecijalista hematolog

POGLEDAJ VIŠE

Dr sci med.Milić Veljović

Specijalista Anesteziologije i reanimatologije

Dr Aleksandar Vranjanac

Specijalista Anesteziologije i reanimatologije

Dr med. Svetlana Zorić

Specijalista interne medicine - endokrinolog

POGLEDAJ VIŠE

Ass. dr Radomir Aničić

Specijalista ginekologije i akušerstva

POGLEDAJ VIŠE

Mr sci med dr Olga Popović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr. Milanka Rajković

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr med. Dunja Popov

Specijalista ginekologije i akušerstva

Tim Medicinskih sestara

Onaj tim bez kog ni jedna dobra ordinacija ne može dobro da funkcioniše. One su zapravo srce naše ordinacije. 

Nada Rizvan Viša medicinska sestra

Aleksandra Svilar Ginekološko-akušerska sestra

Milena Gavrilović Ginekološko-akušerska sestra

Dr sci med. Milić Veljović

SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE

Dr sci med. Milić Veljović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Opšti podaci
Rođen 12.10.1961. u Istoku.
Obrazovanje:
2013. Docent
2012. Doktorska disertacija, VMA Beograd: Efekat preoperativne primene omega tri nezasićenih masnih kiselina u prevenciji ishemijsko- reperfuzionog oštećenja miokarda kod operacije revaskularizacije miokarda sa primenom vantelesnog krvotoka)
2006. Asistent
2005. Magistarski rad, VMA Beograd: Hemodinamski, respiratorni i metabolički
parametri posle infuzije7,5% NaCL kod operacija revaskularizacije srčanog mišića
1994 – 1998. Specijalizacija iz anesteziologije i intenzivne terapije, Klinika za
anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
1981 – 1987. Doktor medicine, Medicinski fakultet Beograd

Kretanje u službi:
2015. Zastupnik načelnika Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
2014. Načelnik Odeljenja za anesteziologiju, Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
2007. Načelnik Odeljenja za intenzivnu terapiju, Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
2004 – 2007. Načelnik odeljenja za buđenje, Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
1998 – 2004. Anesteziolog u Klinici za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
1992 – 1994. Načelnik sanitetske službe i Upravnik garnizonske ambulante u Kosovskoj Mitrovici
1990 – 1992. Lekar u garnizonskoj ambulanti Lađevci

Usavršavanje
2005. Pittsburg, USA, Institut za transplantaciju Thomas Starzl
Predmet edukacije
2007. Trauma kurs, Norveška
OD 1998. Predavač po pozivu na brojnim stručnim skupovima anesteziologije, urgentne medicine, reanimacije i traume uzemlji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori.
Veliki broj objavljenih radova u domaćim i stranim časopisima.

Projekti
2007. GENOSEPT studija

Članstvo
1998. Član Udruženja anesteziologa i intenzivista Jugoslavije
1998. Član Udruženja za regionalnu anesteziju Srbije (SARA)
1998. Član Udruženja anestezista, reanimatora i transfuzista Srbije (UART)
1994. Član Sekcije za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Srpskog Lekarskog Društva

Dr Vranjanac Aleksandar

SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE

Obrazovanje: Medicinski fakultet zavrsio 1997. U Beogradu
Specijalizaciju iz anesteziologije sa reanimatologijom zavrsio 2004. na VMA u Beogradu
Radno iskustvo : 1998.-2000. Lekar opste prakse VTA VS Beograd
2000.-2008. Anesteziolog VMA Beograd
2008.-2012. GAK Narodni front anesteziolog
2012.-2020. VMA Beograd Anesteziolog
2020. i dalje GAK Narodni front šef odseka intenzivnog lečenja
Članstvo u SLD, Udruzenje anesteziologa Srbije, LKB.

Mr sci med. dr Olga Popović

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Mr sci med. dr Olga Popović BIOGRAFIJA

Mr.sci.md.dr Olga Popović

Rođena 23.01.1974.godine u Prijepolju.

Osnovnu i srednju školu završava u Požarevcu.

ŠKOLOVANJE I OBRAZOVANJE:

Diplomirala 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Nakon diplomskih studija, na istom fakultetu Univerziteta u Beogradu, završava postdiplomske studije i stiče zvanje Magistra medicinskih nauka.

Specijalizaciju iz oblasti Ginekologije i akušerstva završila na istom Univerzitetu sa visokom ocenom.

Redovno pohađala i vrlo uspešno završila Nacionalnu školu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju. Takođe u tom periodu pohađala i sa uspehom završila sva tri nivoa na Međunarodnoj školi za Ultrazvučnu dijagnostiku sa položenim ispitim iz oblasti ultrazvučne sonografije.

Redovno pohađala dodatnu obuku iz oblasti perinatološke ultrazvučne dijagnostike kod akademika prof. dr Nebojše Radunovića gde je stekla dodatna stručna znanja.

 RADNO ISKUSTVO:

Početak radnog iskustva, tačnije prvih sedam godina svog radnog angažmana ostvaruje praksom na odeljenju Urgentne službe Ginekološko-akušerske klinike“Zvezdra“, gde kasnije nastavlja svoj angažman i stručno usavršavanje radom na Ginekologiji i akušerstvu u bolničkim sulovima.

Od 2021. godine ulazi u stalni radni odnos  u KBC „Zvezdara“.

U privatnoj praksi svoje isksutvo stiče od 2007. godine.

Učestvovala na mnogobrojnim svetskim, evropskim i domaćim kongresima.

 

Dr MIlanka Rajković

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Dr Milanka Rajković-specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Milanka Rajković-specijalista ginekologije i akušerstva

Školovanje i usavršavanje

Dr Milanka Rajković rođena je 9.6.1965. godine u Peći. Osnovnu i srednju školu završila je u Peći i kao redovan student upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini. Nakon diplomiranja, 1990. godine zaposlila se kao lekar opšte prakse u školskom dispanzeru Doma zdravlja Peć i radila do 1996, kada započinje specijalizaciju iz oblasti ginekologija i akušerstvo u opštoj bolnici „ Radovan Bulatović“ u Peći. Završnu godinu specijalizacije odradila je u Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS u Beogradu.

Godine 2001. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu položila je specijalistički ispit sa odličnom ocenom i stekla stručno zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva.

                                                             Radno iskustvo

Svoje radno iskustvo specijaliste nastavlja u klinici „Narodni front“ u Beogradu, radeći četiri godine na odeljenju steriliteta i infertiliteta i 15 godina na odeljenju porodilišta, a zatim još 5 godina na odeljenju akušersko-2. Dodatno iskustvo rada u  privatnoj praksi (od 2010. godine) upotpunjuje i kolposkopskim i citološkim pregledima- ispit iz kolposkopije položila 2000.i obuku iz citologije 2006.godine sa visokim ocenama.

Redovan član Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije.

Učestvovala na brojnim domaćim i inostranim kongresima

 

Dr med. Dunja Popov

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

CENOVNIK DMEDICA

CENOVNIK ZA LEKARSKU ORDINACIJU ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO DMEDICA je u izradi. 

Molimo Vas da nas, u međuvremenu, kontaktirate na:

Telefone:

  • +381 69 423 2 081
  • +381 11 4232081

ili napišete email upit za cene traženih usluga na ordinacija@dmedica.rs 

HVALA VAM NA POVERENJU!

DMEDICA U NAJBOLJOJ SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA!

ZAKAŽITE PREGLED

BRZI LINKOVI

CENOVNIK DMEDICA

CENOVNIK ZA LEKARSKU ORDINACIJU ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO DMEDICA je u izradi. 

Molimo Vas da nas, u međuvremenu, kontaktirate na telefone:

  • +381 69 423 2 081
  • +381 11 4232081

ili napišete email upit za cene traženih usluga na ordinacija@dmedica.rs 

HVALA VAM NA POVERENJU!

DMEDICA U NAJBOLJOJ SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA!